Jäsenyys

Jäsenedut

TTT tarjoaa jäsenilleen etuja. Liiton luottamusmiehet auttavat jäseniämme työsuhteisiin ja -sopimuksiin, työaikaan ja lomiin sekä muihin työasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Muuttuvissa elämäntilanteissa tukea antaa työttömyysturva, joka mahdollistaa ansiosidonnaisen päivärahan työttömyyden, lomautuksen ja vuorotteluvapaan aikana. Lisäksi liiton tarjoama vakuutusturva turvaa selustan silloin, kun vapaa-ajalla sattuu tapaturma, tai matkatavarat lähtevät omille teilleen.

TTT:n jäsenet on vakuutettu JATTK-Työttömyyskassassa.

TTT:n jäseniä koskevat myös kaikki Palkansaajajärjestö Pardian tarjoamat jäsenedut, lukuun ottamatta vakuutusetuja.